Jack Gordon

 

JackGordon.org

 

VOLUME 1, NUMBER 40

THE SKY-WRITER, PASCO, WASHINGTON, WEDNESDAY, AUGUST 3, 1943

 

 

The NAS Pasco Sky-Writer, August 3, 1943, page 1

 

 

 

You are at JackGordon.org,
a salute to John F "Jack" Gordon, Mr. Seattle
 
Copyright © 2002-2012 John R. Gordon